Forsiden.

En heltedåd

På Nordfyns Museum har vi en meget fin medalje fra Carnegiefonden. Medaljen blev tildelt den 80-årige Gertrud Marie Larsen i 1933 for udvist heltemod. Men hvordan havde den ældre dame dog gjort sig fortjent til en sådan æresbevisning?

Svaret finder vi i de gamle aviser.  Gudrun og hendes mand, møllebygger K. C. Larsen, kom gående ved en jernbaneoverskæring lidt uden for Bogense. De havde været i en lille have, de havde i nærheden. Parret observerede et lille barn på jernbaneskinnerne.  Den lille pige på blot to år var faldet og kæmpede nu med at komme op. I samme øjeblik kom et tog kørende.

I avisen kunne man læse følgende:

”Den heltemodige gamle Kone skal belønnes.

I alle Landets Blade læser vi nu om den 80-aarige Kone, Fru Larsens heltemodige Optræden Mandag Aften, da hun paa Nordvestbanen lige udenfor Bogense reddede et 2 Aars Pigebarn fra den visse Død. Var Fru Larsen kommen blot faa Sekunder senere, havde Barnet været dræbt af Motortoget.

Det var ogsaa med absolut Fare for eget Liv, at Fru Larsen udførte sin Heltedaad, og er der nogen,  der har gjort sig fortjent til en Belønning fra Carnegies Heltefond, maa det være denne gamle Kone.

Det glæder os derfor ogsaa at erfare, at Myndighederne straks har gjort Skridt til Indstilling om at Fru Larsen tildeles en Belønning eller Anerkendelse for sin sjældne Aandsnærværelse og Resoluthed ved den nævnte Lejlighed.”

Gudrun sprang  op på skinnerne, greb barnet og nåede med nød og næppe at kaste sig til siden inden toget brusede forbi. Andre kom løbende til og frygtede at både barnet og Gudrun var blevet ramt, men de slap begge med skrammer – og forskrækkelsen.

Gudrun Marie Larsen modtog sammen med medaljen 800 kr. og blev gjort til æresborger i Bogense.