Vera Dowlings flyvejakke


Vera Strodl Dowling var under Anden Verdenskrig den eneste skandinaviske kvinde, der fløj for det britiske luftvåben, Royal Air Force (RAF). Hun var testpilot i England, da krigen brød ud, og meldte sig med det samme til Royal Air Force som transportpilot i Air Transport Auxiliary (ATA). Piloterne i ATA havde til opgave at fragte nye og kassable fly frem og tilbage mellem flyfabrikkerne og baserne. Ud af cirka 500 Ata-piloter var omkring 100 kvinder. Selv om det ikke var lige så farligt som at flyve bombetogter, havde ATA store tabstal. En sjettedel af korpsets piloter omkom, og der blev løbende samlet ind til kammeraternes begravelser.

Veras mor var søster til Johan Peter og Lauritz Bernhard Holst.