Bestyrelse: Nordfyns Museum.

Bestyrelsen:
Formand: Leo Jensen
Kasserer: Eric Vesterlund

Bestyrelsesmedlemmer:
Elise Geertsma
Jens Ole Bentsen
Hellan Højer
Villy Høj
Bjarne Maar Hansen

Revisorer:
Merete Saxbjørn
Søren Andersen

Bestyrelse: Nordfyns Lokalhistoriske Arkiv.

Formand: Jens Ole Bentzen

Næstformand: Leo Jensen

Jens Erik Holm Pedersen.