Bestyrelsen for museet


Bestyrelsen for museet:
Formand: Leo Jensen
Kasserer: Eric Vesterlund
Elise Geertsma
Jens Ole Bentsen
Thorkild Laursen
Villy Høj Max Hedegaard Elmsted

Suppleant : Gitte Madsen

Revisorer: Merete Saxbjørn, Søren Andersen