Forsiden.

Arkivleder søges til Bogense Lokalhistoriske Arkiv og Otterup Lokalhistoriske Arkiv.

To af Nordfyns lokalhistoriske arkiver søger en fælles arkivleder. Stillingen er en 20 timers stilling, fordelt med 10 timer i hvert arkiv ugentligt. Fordelingen af arbejdstiden, herunder hvilke ugedage, aftales med arkivernes bestyrelser og vil primært være placeret i dagtimerne ved tilstedeværelse på arkiverne.

Arkivlederen ansættes af Bogense Lokalhistoriske Arkiv og Otterup Lokalhistoriske Arkiv og refererer til arkivernes bestyrelser. Opgaverne vil primært omfatte:

– Inspirere, koordinere og understøtte de frivilliges arbejdsindsats på arkiverne

– Fysisk og elektronisk arkivering – herunder registrering og ajourføring af arkivalier
  på Arkibas.

– Besvarelser af e-mails, anden post og telefonopkald til arkivet

– Løbende udarbejdelse af statistikker, herunder indkomstjournaler

– Servicering af arkivernes besøgende

– Samarbejde med arkivlederen ved Søndersø Lokalarkiv og Nordfyns Kommunes kulturarvskoordinator om arrangementer på arkiverne og skolesamarbejde.

Det forventes af den kommende arkivleder, at du:

– Er åben og imødekommende over for arkivbestyrelsernes ønsker og behov, arkivernes frivillige medarbejdere, besøgende på arkiverne og behjælpelig ved modtagelse og registrering af afleveringer af materiale til arkivernes samlinger.

– Har uddannelse som arkivleder (kan evt. gennemføres efter ansættelsen)

– Har kendskab til og interesse for lokalhistorie, herunder bidrage med artikelskrivning og redigering af arkivernes årsskrifter og det fælles nordfynske historiske tidsskrift Sletten, hvor arkivlederen er fast bestyrelsesmedlem.

– Har ordenssans og er serviceminded og fleksibel

– Er IT-kyndig på erfarent brugerniveau

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 6. august 2024.

Ansøgning til arkivlederstillingen sendes til:

Vi afholder ansættelsessamtaler den 26. august 2024.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. oktober 2024 eller snarest muligt.

Løn i henhold til kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte formand for Lokalarkivet i Bogense, Jens Ole Bentzen, tlf. 30 51 79 32, og formand for Lokalarkivet i Otterup, Inge Lise Nielsen 61 71 17 41.