J. H. Christiansens Handelsgartneri

Skrevet af Jens Erik Holm Pedersen, Bogense Lokalhistoriske Arkiv.

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser J. H. Christiansens Handelsgartneri, Adelgade 98. Christiansen var født i 1862 og blev uddannet gartner på herregården Juelsberg ved Nyborg og hos Gartneriet “Olsens Enke” i København, samt i udlandet, særligt i Tyskland. I 1888 lejede han et stykke jord , som han i 1891 købte af Møller Brandt på Neder Mølle for 17 øre pr. kvadratalen. I 189 begyndte han sin virksomhed under meget beskedne former. Han startede med at opføre kun eet drivhus, men ved flid og dygtighed gik det hurtigt fremad, så han kunne føje drivhus til drivhus og han nåede op på 5 drivhuse, som dækkede et areal på over 400 kvadratmeter. I disse drivhuse blev der dyrket mange slags blomster, som startede i det tidlige forår og sluttede sidst på efteråret. Det var begonia og tulipan, som var de foretrukne arter. Med hensyn til tulipaner var han foregangsmand i Danmark. Før andre tænkte derpå var han i fuld gang med at dyrke blomsterløg, hvilket man troede ikke kunne lade sig gøre i Danmark på grund af klimaet og som man hidtil havde troet, at Holland havde eneret på. Han udstillede sine blomsterløg på en landmandsudstilling i Odense i år 1900, men udenfor bedømmelse; kun på den betingelse kunne han få lov at være med, idet det blev gjort gældende, at blomsterløg ikke hørte med til danske blomsterkulturer. Hans blomsterløg vakte megen opmærksomhed og han fik megen anerkendelse fra sagkundskaben indenfor blomsterdyrkning og blev lovet støtte og bistand til videreudvikling af produktion af blomsterløg, som han påbegyndte med stor succes.

Ved siden af at passe sit gartneri var Christiansen i en periode medlem af Bogense Byråd fra 1909 til 1913 valgt på en fællesliste.

Efter Christiansens død i 1961 førte datteren Dora Christiansen virksomheden videre. I sidste halvdel af 1960erne blev drivhusene revet ned og der blev opført en tankstation med værksted på stedet. Blomsterbutikken blev videreført af Dora Christiansen indtil 1981. Dora Christiansen døde i 1987, 96 år gammel.

I dag er der kun resten af et fundament fra et drivhus, samt beboelse-og butiksejendommen tilbage, men det er privat beboelse.

Billedet er fra starten af 1920erne.