Forsiden.

Bogense Apotek har en Nyhed til Jægerne.

Følgende stod at læse i Fyens Stiftstidende den 11. april 1934 under følgende overskrift:

Bogense Apotek har en Nyhed til Jægerne.

“Bogense Apotek har i de senere Aar fremstillet Gift til Udryddelse af Krager, Mus og Rotter. Nu har Apoteket optaget Fremstillingen af en nyopfunden Geværolie “GUN”, der allerede har vakt megen Interesse blandt Jægere og Skytter. Enhver, der benytter Skydevaaben, kender, at der kan fremkomme “Syrepletter” inde i Bøsseløbet efter faa Timers Forløb. Disse Pletter opstaar ved, at Krudtets Forbrændingsprodukter trænger ind i de fine Porer i Staalet, og herfra kan disse skadelige Produkter ikke fjernes ved den Olie, som almindeligvis bruges til at rense Geværet med, idet denne Olie er for tyk. Den nye Rensevæske “GUN” er en ganske tynd og tildels flygtig Blanding, der kun indeholder 20 Procent fed Olie. Væsken er enestaaende som Rensemiddel, idet den opløser Rust- og Syrepletter og efterlader tilstrækkelig Olie til, at det kan være tilpas Smøring for Geværet.

Det er Apotekets Provisor, cand. pharm. Jessen, der forestaar denne Afdeling af Apotekets Virksomhed, der særlig har Jægeres og Stytters Interesse”.

Billedet er fra 1934 og om produktet stadig findes i handlen er tvivlsomt, men der er mange produkter på markedet, som kan det samme. Jens Erik Holm Petersen.