Forsiden.

FISKERNES FASTELAVNS-FEST

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser fiskernes “Fastelavns-Båd” på vej rundt i byen omkring 1912.

Følgende stod at læse i Bogense Avis i starten af marts 1946:

“FISKERNES FASTELAVNS-FEST I GAAR.

Bogense-Fiskerne fejrede Fastelavnsmandag på traditionel Vis. Fra tidlig Morgen kørte “Fastelavnsbaaden” rundt i Gaderne og samlede Midler til Fiskeriforeningens Hjælpefond, og om aftenen var der Fællesspisning og Bal for Foreningens Medlemmer.

“Baaden” startede på sin aarlige Færd rundt i Byen allerede ved 9-Tiden. Ialt 18 stoute, vejrbidte Fiskere i fuld Fastelavnsmaling havde bemandet den, og der indkom et smukt Beløb; endnu er det ikke opgjort, men siden Krigen har Indsamlingen aarligt givet ca. 700 Kr., og man regner nogenlunde det samme i Aar. Beløbet går ubeskaaret til Fiskeriforeningens Hjælpefond.

Ved 17-Tiden indstilledes “Sejladsen” i Gaderne, og der festedes videre paa Hotellet. I Fællesspisningen deltog ca. 100 af Fiskeriforeningens Medlemmer. Formanden Fisker Chr. Jacobsen, bød velkommen og derefter havde adskillige af Festdeltagerne Ordet, saaledes bl.a. Iver Iversen, der festligt og til stor Moro for Forsamlingen gav et Rids af Fiskeriforeningen og fortalte Minder fra de Dage, da “Fastelavnsbaaden” første Gang gjorde Byen usikker. Det var omkring 1878. Endvidere talte Gustav Hansen, Hannibal Iversen, Carl Jeppesen m.fl.

Efter Spisningen var der Bal og selskabeligt Samvær. der blev bl.a. sunget en Række Fiskersange, forfattet til Dagen, og i hvilke en Række af Medlemmerne fik en “Snert”. “

Turen rundt i byen med Fastelavnsvognen ophørte i 1972.

Jens Erik Holm Pedersen