Fotos fra Arkivet.

På denne side, vil vi gerne vise nogle, af de mange foto som vi har på Arkivet.

De to frivillige Jan og Jens Erik ligger et kæmpe arbejde i at registrer, alle de foto, vi har modtaget og stadig modtager.

Se også Arkiv.dk og Facebook

https://arkiv.dk/soeg?searchstring=Gamle+billeder&page=0&valgtearkiverids=1389

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076045564664

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser campingpladsen ved Kirkebakken. I 1944 blev der taget beslutning om oprettelsen af en campingplads ved Kirkebakken idet byen havde fået et statstilskud til bekæmpelsen af den lokale arbejdsløshed. Arbejdet gik i gang i 1945 og allerede om sommeren dette år fandt de første overnatninger sted. Campingpladsen var fuldt udbygget i sommeren 1946.

På billedet kan til højre anes det areal, som blev inddæmmet med en mur og hvor der i dag ligger en moderne campingplads. På billedet ligner det en sø, som senere blev opfyldt med bla. affald.

Campingpladsen på Kirkebakken eksisterer og bruges stadig.

Billedet er fra 1955.

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser Adelgade (Forstaden) omkring år 1900. Midt i, bagerst i billedet ses Farver Pøckels farveri. Ejendommen blev opført i 1899. Denne ejendom blev senere beboet at kørelærer Chr. Hansen, også kaldet “Jordefar”, da hustruen var jordemoder. Adressen var Adelgade 107.

Denne ejendom er i dag revet ned og har givet plads til Bogense Boligforenings kontor og mødelokale.

Derefter følger Bogense Andelsmejeri, som blev nedlagt i 1970erne og som i dag indeholder privat beboelse og et skrædderi.

På den venstre side af gaden er der ikke bygget noget endnu. Her lå gartner J.H. Christiansens gartneri, som blev grundlagt i 1888 og senere udbygget med drivhuse. Alt dette eksisterer ikke mere og i dag ligger der en tankstation og en beboelsesejendom.

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser Bogense Havn omkring år 1900. Havnen er udbygget og der er masser af aktivitet På vestre mole ses kalkværket i forgrunden og gasværket bagved.

Ved den østre mole lå sejlskibene tæt og langs kajen havde købmændene deres pakhuse og lagerbygninger. Jernbanevognene er fra Nordfynske Jernbane med varer til og fra havnen.

Billedet er fra år 1900.

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser vraget af det engelske B-17 bombefly. B-17 flyene gik under navnet “Den Flyvende Fæstning” og dette fly bar navnet “(Ain`t) Miss Behavin”. Flyet havde deltaget i et angreb på de tyske Focke- Wulf-fabrikker i Posen i Polen. Flyet nåede sammen med andre bombefly helskindet frem til målet, men det var overskyet og ordren lød på ikke at angribe, når sigtbarheden ikke var i orden. Derfor blev kursen sat mod det sekundære mål, som var Stettin. Her mødtes flyet af kraftig antiluftskyts og blev angrebet af 8 jagere, som hurtigt sørgede for, at besætningen ikke mere havde fuld kontrol over bombeflyet. En af flyets motorer blev ramt og sat ud af drift, men det lykkedes alligevel at uskadeliggøre et par jagere. Derefter blev kursen sat mod Sverige og det mislykkedes og i stedet gik turen over Fyn, hvor besætningen sprang ud med faldskærm. Det “pilotløse” fly fortsatte en del kilometer indtil det styrtede ned ved Nyledhus, på Hårslev Mark, et kort stykke fra den tyske lejr ved Skovby. De tyske soldater herfra var hurtigt ved flyet, som de satte vagtposter ved. Vraget blev fjernet i løbet af 2 uger.
Besætningen på flyet, som talte 10 mand overlede alle styrtet. De 9 blev hurtigt taget af tyskerne og senere sendt til til Fangelejren Stalag Luft I i Pommern, hvorfra de blev befriet af russerne i slutningen af april 1945. 1 nåede sikkerhed i Sverige.

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser Søbadet med Jomsborg beskadiget af isskruninger i vinteren 1939. Søbadet blev opført i 1934 på Vestre Mole.

Efter isskruningerne blev Søbadet repareret og havde under den tyske besættelse mange badegæster. Omkring 1950 blev det flyttet til Østre Mole.

I 2016 blev der på Østre Mole indviet et helt nyt badeanlæg.