Nyheder

Nyhedsbrev Maj 2023

Nordfyns Museum. Nyhedsbrev maj 2023

Vi er snart halvvejs i året 2023 og der er både noget, der skrider godt fremad i museet og arkivet og andet, som vi kæmper lidt mere med. Arkivleder Jens Ole Bentzen redegør i sit indlæg for arbejdet i Bogense Lokalhistoriske Arkiv og daglig leder af Nordfyns Museum, kulturarvskoordinator Anders Myrtue, går lidt mere i detaljer med arbejdet på Nordfyns Museum og en del af de fremtidsplaner, vi løbende arbejder med.

Vi oplevede lidt skuffende i 2022, at museumsarbejdet i Nordfyns kommune ikke blev tilgodeset med flere økonomiske midler end dem, vi havde i forvejen. De rækker ikke til megen nyudvikling, nyanskaffelser og den tiltrængte istandsættelse, der også er påkrævet på den gamle banegård her i Bogense fra 1882.

Vi har løbende via NOAM – Nordfyns Arkiver og Museer – drøftet behovene med administrationen og politikerne og oplever, at den gode vilje og forståelse for vores behov også er der, men bliver overhalet af den økonomiske virkelighed, der rykker kulturarv og museums/arkivarbejde nedad på prioriteringslisten.

Vi har foråret igennem arbejdet med bl.a. en tilpasning af vores visionsplaner, der gerne ad åre skulle resultere i et endnu mere spændende og opdateret museum i godt vedligeholdte rammer, sideløbende med det nødvendige registreringsarbejde, vi tog hul på for noget tid siden.

Det har via vores nye it-system betydet, at vi nu kan sætte farten op i dette arbejde og dermed gøre vores samlinger mere overskuelige og lettere tilgængelige – også uden at publikum og interessenter skal møde op på museet eller i arkivet. Det vil der også fortsat være mulighed for og vi arbejder også med mulighederne for mere åbningstid – også om aftenen og måske i weekenden – med det kræver enten mere mandskab – det vil bygge på flere frivillige til at dele vagterne – eller forbedrede og sikrede udstillingsfaciliteter, hvis vi skal arbejde i retning af et ubetjent museum i dele af åbningstiden.

Hårsmykke. Fot. Nils Svalebøg

Vi har også fået en ny hjemmeside, som vi arbejder på at gøre til et bedre redskab for information af medlemmer og andre interesserede. Vi gør vores hoser grønne i det politiske system og indleverer vores ønsker vedr. museumsvisioner, bygningsvedligehold og forslag til forbedrede/udvidede faciliteter til administrationen og politikerne som optakt til budgetforhandlingerne i efteråret.

Vi er indstillet på, at det bliver en flerårig plan, der skridt for skridt vil give både synlige forbedringer for publikum og mærkbare fordele for de ansatte og frivillige. Vi vil omtale det på generalforsamlingen 30. maj og håber at kunne berette om flere fremskridt i processen i årsskriftet for museum og arkiv, der udkommer i november.

Leo Jensen
Bestyrelsesformand, Nordfyns Museum

Søgning efter billeder på Arkiv.dk

Bidrag fra Bogense Lokalhistoriske Arkiv

På det lokale arkiv i Bogense er der god aktivitet, hvor der scannes billeder og lægges billeder og arkivalier på Arkibas. Der bliver også lagt billeder på facebook, som kan ses under arkivets gruppe samme sted. Vi samarbejder også med Ugeavisen om små indlæg hver fjortende dag. Desuden bliver der læst gamle aviser for at finde artikler om Bogense og der bliver sendt billeder til ugeavisen.

Alt det sker ved hjælp af 10 frivillige. Ud over det nævnte arbejde deltager de frivillige også i kurser om arkivdrift. Herfra skal lyde en stor tak til dem alle, som er meget aktive og engagerede – ingen nævnt, ingen glemt. Uden dem var der intet arkiv. Alt dette arbejde kan følges på Arkiv.dk, hvor der er mange spændende ting at finde.

I min beretning fra sidste generalforsamling var der lagt ca. 500 billeder fra Bogense og ca. 50 arkivalier på Arkibas.

De nyeste tal er ca. 800 billeder og ca. 1100 arkivalier og derudover er der ca.10.000 billeder, der er lagt på vores server.

Sammen med museet har vi i arkivet oprettet ny hjemmeside. www.nordfynsmuseum.dk Jeg kan kun opfordre jer til at bruge siden, hvor der findes en masse oplysning og nyheder.

På arkivet får vi også mange henvendelser fra borgere. Mange af dem kan vi hjælpe, hvis arkivet er i besiddelse af papirer, fotografier, lydbånd, videofilm og lignende. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til jer om at lade være med at smide disse ting ud. Vi passer på historien. Jeres hjælp er nødvendig, hvis fortiden og nutiden skal kunne forstås i fremtiden.

Hvad er vi interesseret i? Lokalarkivet er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier, lydbånd, smalfilm/videooptagelser eller lignende. Det kan alt sammen fortælle en historie fra lokalsamfundet. Det kunne være materiale fra: Erhvervslivet, foreningslivet og privatlivet. Du/I kan også yde dit bidrag til lokalhistorien ved at nedskrive dine erindringer eller indtale dem på bånd.

I år er vi begyndt at lave interviews med personer, der ønsker at få deres levnedsbeskrivelse på arkivet. Vi har henvendt os til de første, og opfordret dem til at gå i gang. Mange ældre vil gerne fortælle om deres liv, men ikke så gerne skrive om det.

Derfor er det godt, vi har teknikken, der kan hjælpe os med at lave interviews. Hvis der er andre, der har samme ønsker, hjælper vi gerne med det – sig endelig til. Et af disse interviews kan man læse i årsskriftet, som udkommer på Arkivets dag lørdag d. 11. november 2023.

For at vi på arkivet kan holde os opdatereret med, hvad der sker inden for området, har vi deltaget i Regionale møder, der er afholdt af SLA (Sammenslutning af lokalarkiver). Her får vi de sidste nyheder om blandt andet GDPR-regler og hvad der rører sig inden for arkivverdenen.

Villy Høj fortæller på arkivaftenen.

På arkivet har vi siden 1. april 2023 haft åbent den første onsdag i måneden fra kl. 19-21. Samtidig har museet også været åbent. Det har været velbesøgt – især i maj måned, hvor temaet var besættelsen.

På lokalarkivet i Bogense er vi i åbningstiden altid klar til at modtage dine/jeres materialer. Man kan også ringe og lave en særlig aftale.

Selvom arkivet råder over nogle gode, aktive frivillige, kan vi godt bruge flere så, hvis der er nogen af jer eller I kender nogen, der kunne tænke sig at blive frivillig på arkivet, må I endelig sige til. Vi har det hyggeligt, og så er det interessant at arbejde med både gamle billeder og arkivalier, hvis man er interesseret i lokalhistorien. I skal være velkomne.

Jens Ole Bentzen

Formand Bogense Lokalhistorisk Arkiv

Bidrag fra Nordfyns Museum.

Tekstilfremstilling har været en meget væsentlig beskæftigelse på Nordfyn. I lighed med alle andre steder i bondesamfundet var der en række håndværksuddannede vævere i landsbyerne, men som noget særligt for Nordfyn var der en omfattende husflid, idet man på alle gårde og i de fleste huse havde væve.

Museet vil gerne gøre noget ved formidlingen af den historie. Den går langt tilbage, men kan kun ses i kilderne fra 1700-tallet og frem. Der skrives om, at man solgte meget i Odense og fx eksporterede til Norge.

Som en del af tekstilprojektet har vi anskaffet et fotobord og tre lamper. Derefter har fotograf Nils Svalebøg taget fine billeder af de fleste ruller vadmel, olmerdug og hvergarn, samt fine gamle kjoler mm.

I udstillingen på 1. sal viser vi nu navneklude, dåbskjoler og herretøj, som Elise, Ingrid og Ann har sat op.

Hårsmykker påkalder sig også interesse. Nils tog også billeder af såvel smykkerne som redskaberne, og Ann har en video på programmet. Hårsmykker bliver temaet, når Kulturarvsboksen kommer til at stå på Havnen (Vestre Havnevej 25) med udstillingen ’På et hængende hår’ fra 13. juli kl. 15.00.

Anders Myrtue