Nyhedsbrev november 2022

Nyhedsbrev for Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv

Nr. 2 – udgivet november 2022

Kære medlemmer af museumsforeningen

I forlængelse af det første nyhedsbrev fra Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv, der udkom i april i år, er vi nu klar med det andet nyhedsbrev. Udgivelsesfrekvensen vil blive på 2-3 nyhedsbreve pr. år, lidt afhængig af hvor mange nyheder og meddelelser, vi gerne vil have frem til medlemmerne.

Telefon, mail, website, server, fibernet:

Museet har i en periode været uden telefon. Det er ændret nu. Museets og arkivets nye nummer er 5171 1884.

Siden sidste nyhedsbrev har Arkivet og Museet medfinansieret og dermed fået adgang til en ny server, som bruges til dataudveksling og backup, via samarbejdet i NOAM (NOrdfyns Arkiver og Museer). Der står to servere i hhv. Otterup og Bogense, og de backer op til hinanden, så data altid er sikre. Projektet er foreløbig realiseret i samarbejde med Otterup Lokalhistoriske Arkiv og Otterup Museum – og Geværfabrikken i Otterup er en mulig femte deltager. Vi arbejder nu med opdateret teknik, der sikrer mere overskuelighed, bedre arbejdsforhold og den vigtige datasikkerhed.

Vores tidligere webmaster Ole Thrane har valgt at stoppe og vi siger Ole for tak for indsatsen gennem årene. Vi har nu taget opgaven med hjemmesiden hjem i huset og er i gang med at sætte en helt ny hjemmeside sammen, som vi glæder os til at præsentere. Vi har fundet et alternativ i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af LokalArkiver) og vi satser på, at den nye hjemmeside er klar til at gå i luften i løbet af december.

Endelig har vi også fået lagt en fiberforbindelse ind i museumsbygningen. Den skal sikre fremtidig stabil og hurtig datatransmission ud af og ind i huset.

Hvis nogen af medlemmerne/Nyhedsbrevets læsere har viden om it/databaser og interesse i at deltage i det frivillige it-team, vil vi meget gerne høre fra jer. Vi kan altid bruge gode ideer og it-kompetencer til at forbedre kommunikationen med jer og andre, der følger med i vores arbejde. 

Projekt orden: status for arkiv, museum, kontor, udstillingslokaler, lagerrum

I de seneste to år har vi bl.a. arbejdet ihærdigt på at skabe orden i og fornyet overblik over arkivalierne, såvel i museumssamlingen som på kontoret og i de øvrige rum. En ny systematik, der skal føre til, at museets drift fremover ikke vil være afhængigt af en eller få personer, som har overblikket. Det skal være enkelt og brugbart for hvem som helst i fremtiden.

Indtil videre er mere end 1/3 af arkivalierne registreret og gjort tilgængelige på Arkiv.dk. Det betyder, at man som bruger om føje tid kan man sidde hjemme og se hvilke arkivalier og fotos, vi har, og derefter besøge os på Arkivet for at læse de arkivalier, der har interesse. Så slipper man for at skulle blade igennem endeløse rækker af ringbind.

Vi håber også snart at komme i gang med at registrere museets mange genstande i en database med fotos og informationer. Vi er ikke så mange til at stå for registreringen og kan godt bruge lidt ekstra frivillige hænder. Er du interesseret, får du en hurtig oplæring og så er du klar.

Det er meget vigtigt at vide, hvor vi gemmer hvad, for at sikre, at det kan findes. Derfor er vi gået i gang med at registrere alle rum i bygningen og gennemse alle skabe og reoler i rummene for, hvad der befinder sig på hylder og i skuffer oppe og nede på husets tre etager. Når den nye registrering og systematisering er tilendebragt, vil vi kunne søge på de forskellige genstande på pc-en og hurtigt finde frem til, hvad vi har og hvor de befinder sig.

Nordfyns Museum og Arkiv har en vision, som indebærer en kommende modernisering af Nordfyns Museum både ude og inde. Vi lader os i første omgang ikke begrænse af hidtidige rammer. Vi kigger derfor både på den i øjeblikket ikke overdækkede postgård mellem Museet og Meny, vi overvejer elevator til 1. salen, vi tænker i brug af udenomsarealer foran og bagved museumsbygningen.

Vi overvejer hvilke temaer, vi skal lægge vægt på i et lokalmuseum som vores, hvordan vi skal formidle den tilgængelige viden med brug af moderne museumsteknik, hvordan vi appellerer til nye publikumsgrupper, hvordan vi bliver en vigtig kulturformidler i forhold til skolerne – og en spirende ide med at skabe et kulturhus med masser af liv i museets rammer bygger vi også videre på.
   

Visionens igangsættelse strandede indtil videre på, at Nordfyns Kommune ikke bevilgede midler i Budget 23 til vores planlagte forprojekt vedrørende bygningens tilstand, restaurering og vedligeholdelse, tilpasning til moderne museumsbehov, nye eller reorganiserede udstillinger og ikke mindst danne os et overblik over økonomien i det. Ud fra et sådant projekt kan vi med hjælp fra fagfolk starte en proces med prioritering af de skitserede opgaver og iværksætte efter de økonomiske muligheder, der stærkt afhænger af kommunal velvillighed og fondsstøtte. Men vi kæmper videre for at få kommunens bevågenhed. Læs mere i Bogense Årbog 2022.

Det seneste initiativ i forbindelse med moderniseringsvisionen har været, at daglig leder Anders Myrtue har besøgt og besigtiget museet i Hals ved Limfjorden, som formentlig er det eneste museum i landet helt uden mandskabsbetjening. Det er åbent fra 9.30 til 21.30, hvor det lukker automatisk. Besøget er gratis. Særlig interessant var det at se hvilke løsninger, der var valgt til at sikre udstillingerne. Montretyper, belysning, overvågning o.a. Det prøver vi lære noget af, hvis det er den vej, vi går.

Øvrige informationer:

Nordfyns Museum og Arkivet er som nævnt medlem af NOAM, et samarbejde mellem tre museer og fire arkiver på Nordfyn. Der bliver stadig bygget på med samarbejde om fælles opgaver og fælles løsninger. NOAM udpegede på generalforsamlingen i efteråret Leo Jensen, Nordfyns Museum, som ny formand for NOAM. Niels Henrik Nielsen fra Otterup Museum er ny næstformand.

Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv udgav Bogense Årbog 2022 på nu 48 sider i det nye format den 12. november i forbindelse med Arkivernes Dag. Og vi har også bidraget til den 28. udgave af Sletten, der bliver til i et bredt samarbejde mellem en række nordfynske arkiver og museer. Den nyeste fyldige udgave af Sletten blev præsenteret den 25. november på Tingstedet i Søndersø og kan erhverves på Nordfyns Museum.

Ved trykningen af Bogense Årbog skete der en ombrydningsfejl, der resulterede i en meningsforstyrrende fejl. Her er vedlagt et rettelsesblad, der kan skrives ud, klippes til og lægges ind i årbogen.

Rettelsesblad

I Bogense Årbog 2022 er et afsnit af artiklen ’En skæbnefortælling fra Bogense’ desværre gået tabt. Side 32, i 2. spalte, før 1. linje tilføjes nedenstående:

I 1928 gik Eriksen i land og startede en vulkaniserings- og radioforretning sammen med sin hustru Ane Jensine Pedersen, født 19/12-1897. De blev gift i 1922 og nogle år senere flyttede de til Bogense. Eriksen var hverken udlært i dækbranchen eller radiobranchen, men han byggede flere radioer med salg for øje.

Det første værksted lå på adressen Østergade 12 – og senere flyttede forretningen til Adelgade 89, hvor han havde butikslokale som vist på billedet herunder. Familien boede privat indtil 1934 i det gamle rådhus, Sct. Annagade 4. I 1934 byggede Eriksen selv en villa i Æbeløgade nr. 19, en bungalow.

Men det er svært for en sømand at trives på landjorden.

Der mindes i øvrigt om artiklen i Årbogen om en måske kommende bogudgivelse med gengivelse af gamle postkort fra Bogense og omegn. Det kræver lidt medvirken fra medlemmer og andre, der ligger inde med gamle postkort, som vi kan scanne og sammen med museets i forvejen pæne samling forhåbentlig lave en interessant bog om Bogenses historie, som den afspejler sig på postkort.

Med venlig hilsen
på vegne af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv

Anders Myrtue, Jens Ole Bentzen og Leo Jensen

Nordfyns Museum & Bogense Lokalhistoriske Arkiv – Vestergade 16 – 5400 Bogense – tlf. 5171 1884 
www.nordfynsmuseum.dk – CVR 24192644