Måneds foto

Marts.

Billedet er fra 1922 og viser den tilfrosne havn i Bogense.

Vinteren 1922 var meget streng og mange steder måtte man opgive at sejle med færger på grund af is og selv de største skibe måtte have isbryderhjælp. Mange øer blev forsynet ad luftvejen og Postvæsenet oprettede en postrute mellem Kalundborg og Aarhus via Samsø.

Så slemt har det ikke været de sidste mange år. Desuden er isbryderne solgt.

Februar 2023

Vinter på Torvet.

Januar 2023

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser Søbadet med Jomsborg beskadiget af isskruninger i vinteren 1939. Søbadet blev opført i 1934 på Vestre Mole. Efter isskruningerne blev Søbadet repareret og havde under den tyske besættelse mange badegæster. Omkring 1950 blev det flyttet til Østre Mole. I 2016 blev der på Østre Mole indviet et helt nyt badeanlæg.

December 2022

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Bogense og viser Julemandens ankomst til byen med damplokomotiv. Billedet er fra 1951.
På billedet ses to medarbejdere ved Nordfynske Jernbane i uniform.: Forrest Gustav Jørgensen og bagerst Thormod Larsen.
Damplokomotivet på billedet var forspændt julemandens tog.

November 2022

Nordfyns jernbane. Drejeskive Bogensestation.