MUSEUMSFORENINGEN


Et medlemskab støtter museet økonomisk og giver ret til indflydelse på aktiviteterne i foreningen.
Medlemmer har gratis adgang til museet.
Desuden modtager medlemmerne et gratis eksemplar af Bogense Årbogen.

Årskontingent er kr. 100,- pr. person og kr. 125,- pr. par.

Medlemskab kan tegnes via e-mail, pr. tlf. eller ved personlig henvendelse på museet i åbningtiden.

Tlf. 64811884. - e-mail: nordmus@mail.tele.dk