MUSEUMSFORENINGEN


Et medlemskab støtter museet økonomisk og giver ret til indflydelse på aktiviteterne i foreningen.
Medlemmer har gratis adgang til museet.
Desuden modtager medlemmerne et gratis eksemplar af Bogense årbogen.
Årskontingent er kr. 125,- pr. person og kr. 150,- pr. par.
Medlemskab kan tegnes via e-mail, pr. tlf. eller ved personlig henvendelse på museet i Åbningtiden.

e-mail: nordmus@mail.tele.dk


Bestyrelsen:
Formand: Leo Jensen
Kasserer: Eric Vesterlund

Bestyrelsesmedlemmer:
Elise Geertsma
Jens Ole Bentsen
Hellan Højer
Villy Høj
Bjarne Maar Hansen

Revisorer:
Merete Saxbjørn
Søren Andersen