Generalforsamlingen vel overstået

Generalforsamligen tirsdag d. 18 april 2017
forløb planmæssigt med velkomst ved Villy Høj.
derefter beretning, regnskab, valg til bestyrelse.
Fremmødet var overvældende så sidste stol i
Marineforeningens lokaler var besat og mere til.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved
museumsleder Palle E. Petersen med lysbilleder
fra Bogense for 60 år siden - 1957
På nedenstående billederses hvordan: