Velkommen til Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv.

Vel overstået generalforsamling d. 24 april 2018.
Der var stort fremmøde så Marineforeningen var stuvende fuld.
Det fik Palle Pedersen til at love at man ville finde et større lokale næste år.
Formandens beretning blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
StatCount - Traffic counter